ขั้นตอนการให้บริการของเรา

ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการที่ปรึกษาช่วยเหลือด้านการทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้

1. ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ / ไลน์ / อีเมล์ เพื่อแจ้งความประสงค์การใช้บริการ  ระบุปัญหา  ขอบเขตการทำงาน  และระยะเวลาของการทำงาน 

2. เสนอราคา

3. ติดต่อทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานตามคำสั่งที่ลูกค้าต้องการ เพื่อทำการตกลงรายละเอียดการทำงาน โดยเฉพาะหากมีข้อคำถามหรือประเด็นต่างๆ  ที่ต้องการเพิ่มเติม

4. ดำเนินการ

5. ส่งมอบงาน

6. การแก้ไขงานในกรณีที่มีต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม 

 

Scroll to Top